Facebook

Sözlük

than

preposition

Türkçe'si -den, -dan (daha)
Tür preposition
Örnek Cümle
It is estimated that more than a fifth of the population of the developing world live in extreme poverty.
Gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun beşte birinden daha fazlasının aşırı yoksullukta yaşadığı tahmin edilmektedir.