Facebook

Sözlük

than

preposition

Türkçe'si-den,-dan (daha)
Türpreposition
Örnek Cümle
Betty's car is more expensive than Jane's.
Betty'nin arabası Jane'in arabasından daha pahalıdır.