Facebook

Sözlük

that is

connector

Türkçe'si yani, başka bir deyişle
Tür connector
Örnek Cümle
For all their good intentions, journalists have assumed a role that is not only beyond their abilities but also destructive in essence.
Tüm iyi niyetlerine karşılık gazeteciler, yalnızca becerilerini aşmakla kalmayan aynı zamanda özünde yıkıcı olan bir rol üstlenmiştir.