Facebook

Sözlük

that is

conjunction

Türkçe'si yani, başka bir deyişle
Tür conjunction
Örnek Cümle
There is still a lot that is unknown about the causes of global warming that scientists are trying to figure out.
Bilim adamların anlamaya çalıştıkları küresel ısınmanın nedenleri hakkında bilinmeyen hala bir çok şey var.