Facebook

Sözlük

that is

connector

Türkçe'si yani, başka bir deyişle
Tür connector
Örnek Cümle
Since Vitamin C is not synthesized by the body, it must be obtained by consumption of food that is rich in this vitamin.
C vitamini vücut tarafından sentezlenemediği için bu vitamin bakımından zengin olan besin tüketimiyle alınmalıdır.