Facebook

Sözlük

that

pronoun

Türkçe'si şu, o
Tür pronoun
Örnek Cümle
Today, scientists know that human beings learn atan astonishing rate during the first few months after birth.
Günümüzde bilim adamları, insanların doğumdan sonraki ilk birkaç ay boyunca şaşırtıcı bir hızda öğrendiklerini biliyorlar.

adverb

Türkçe'si o kadar, bu denli
Tür adverb
Örnek Cümle
The first major civilization established in Anatolia was that of the Hittites around 2000 BC.
Anadolu'da kurulan ilk büyük uygarlık MÖ 2000 yıllarındaki Hitit Uygarlığıdır.

determiner

Türkçe'si şu,o,oradaki
Tür determiner
Örnek Cümle
A system that aims at protecting workers has instead barred millions of them from working.
İşçileri korumayı amaçlayan bir sistem, bunun yerine, milyonlarcasının çalışmasını engelledi.