Facebook

Sözlük

that

pronoun

Türkçe'si şu, o
Tür pronoun
Örnek Cümle
One option to help end global warming that many men and women never think about is without a doubt building green.
Birçok erkek ve kadının hiç düşünmediği küresel ısınmayı sonlandırmaya yardım edecek bir seçenek hiç şüphesiz yeşillik inşa etmektir.

adverb

Türkçe'si o kadar, bu denli
Tür adverb
Örnek Cümle
Evidence exists that leather was used by the ancient Sumerians as far back as 6000 BC.
M.Ö. 6000'e kadar uzanan yıllarda eski Sümerler tarafından deri kullanıldığına dair kanıtlar vardır.

determiner

Türkçe'si şu,o,oradaki
Tür determiner
Örnek Cümle
She was worried that we might get hurt.
Yaralanabileceğimiz için endişeliydi.