Facebook

Sözlük

that

pronoun

Türkçe'sişu, o
Türpronoun
Örnek Cümle
Agricultural researchers in developed countries are working to develop strains of rice that produce high yields with less water.
Gelişmiş ülkelerdeki zirai araştırmacılar, az su ile yüksek verim sağlayan pirinç türleri geliştirmek için çalışmaktadır.

adverb

Türkçe'sio kadar, bu denli
Türadverb
Örnek Cümle
Scientists calculated that the aircraft that dropped the bomb on Hiroshima must have been at least 14 km away from the blast so as not to be destroyed.
Bilimadamları, Hiroşima’ya bomba atan uçağın yok olmaktan kurtulmak için, patlamadan en az 14 km uzakta olmuş olması gerektiğini hesapladılar.

conjunction

Türkçe'si-ki, -diğini, -en
Türconjunction
Örnek Cümle
I suppose that you are starving now after your long walk.
Uzun yürüyüşten sonra sanırım şimdi açlıktan ölüyorsundur.

determiner

Türkçe'sişu,o,oradaki
Türdeterminer
Örnek Cümle
Socrates had an ethical approach to education and believed that education made man a happier and a better citizen.
Sokrates’in eğitime ahlaki bir yaklaşımı vardı ve o eğitimin insanı daha mutlu ve daha iyi bir yurttaş yaptığına inanıyordu.