Facebook

Sözlük

that

pronoun

Türkçe'si şu, o
Tür pronoun
Örnek Cümle
As regards the status of women in scientific research, it may be said that the fundamental problem is not attracting them to science but retaining them in science after they have been trained.
Kadınların bilimsel araştırmalardaki durumuna ilişkin olarak denilebilir ki temel sorun, kadınları bilime çekmek değil, ancak yetiştirildikten sonra onları bilim içinde tutabilmektir.

adverb

Türkçe'si o kadar, bu denli
Tür adverb
Örnek Cümle
The type of bridge needed for cars and trucks is fundamentally different from that needed for railways.
Otomobiller ve kamyonlar için gerekli olan köprü türü, demir yolları için gerekli olandan esas itibariyle farklıdır.

determiner

Türkçe'si şu,o,oradaki
Tür determiner
Örnek Cümle
During World War II many Britons believed that Churchill was clearly the man to lead the country to final victory, but few expected him to go on after the war.
II. Dünya Savaşı sırasında pek çok İngiliz, Churchill‘in kesinlikle ülkeyi nihaî zafere götürecek kişi olduğuna inanıyor, ancak çok azı onun savaştan sonra devam etmesini umuyordu.