Facebook

Sözlük

that

pronoun

Türkçe'sişu, o
Türpronoun
Örnek Cümle
It is not enough to say that good writers write good books and bad writers write bad books.
İyi yazarların iyi kitap, kötü yazarların kötü kitap yazdığını söylemek yeterli değil.

adverb

Türkçe'sio kadar, bu denli
Türadverb
Örnek Cümle
Twentieth-century experience frequently shows that democracies don't attack each other and that nations that respect their citizens' rights also respect their neighbours' rights.
Yirminci yüzyıl tecrübesi sıklıkla göstermiştir ki demokrasiler birbirlerine saldırmazlar ve kendi vatandaşlarının haklarına saygı gösteren uluslar komşularının da haklarına saygı gösterirler.

determiner

Türkçe'sişu,o,oradaki
Türdeterminer
Örnek Cümle
Life today has many different challenges that individuals need to deal with.
Bugün hayatın, bireylerin başa çıkmak zorunda olduğu farklı zorlukları vardır.