Facebook

Sözlük

that

pronoun

Türkçe'si şu, o
Tür pronoun
Örnek Cümle
Whomever I consulted said that we bought the house at quite a reasonable price.
Kime danıştıysam evi çok uygun bir fiyata aldığımızı söyledi.

adverb

Türkçe'si o kadar, bu denli
Tür adverb
Örnek Cümle
The evidence suggests that the boom in the home computers, which has been helping the industry’s growth for the last two years, may be slowing down.
Kanıtlar, son iki yıldır sanayiinin büyümesini sağlayan ev bilgisayarlarındaki patlamanın durulmakta olabileceğini gösteriyor.

determiner

Türkçe'si şu,o,oradaki
Tür determiner
Örnek Cümle
We were a bit disappointed as all of us had hoped that the play would be more interesting.
Biraz hayal kırıklığına uğradık çünkü hepimiz oyunun daha ilginç olacağını ummuştuk.