Facebook

Sözlük

that

pronoun

Türkçe'si şu, o
Tür pronoun
Örnek Cümle
Scientists who specialize in studying Earth’s interior have long suspected that activity deep inside Earth is behind vertical changes at the surface.
Dünyanın iç kısmını araştırma konusunda uzmanlaşan bilim adamları, uzun süre, Dünya’nın derin iç kısmındaki hareketin yüzeydeki dikey değişimlerin arkasında olduğundan şüphelendiler.

adverb

Türkçe'si o kadar, bu denli
Tür adverb
Örnek Cümle
In a report prepared by a bipartisan committee, recommended that the President should give his science adviser more authority to let research objectives and co-ordinate the budgets of the 20 or sore search agencies.
İki partili bir kurul tarafından hazırlanan raporda, Başkan’ın, araştırma hedeflerini belirlemede ve 20 kadar araştırma kuruluşunun bütçelerinin eş güdümünü sağlamada kendi bilim danışmanına daha çok yetki vermesi tavsiye edilmektedir.

determiner

Türkçe'si şu,o,oradaki
Tür determiner
Örnek Cümle
To sell used-cars was enjoyable for me at that time of the year.
Yılın o mevsiminde kullanılmış araba satmak benim için eğlenceliydi.