Facebook

Sözlük

the latter

pronoun

Türkçe'si ikincisi, sona gelen
Tür pronoun
Örnek Cümle
Chemistry, as a field of study based on scientificprinciples, came into being in the latter part of theeighteenth century.
Bilimsel ilkelere dayalı bir çalışma alanı olarak kimya, on sekizinci yüzyılın son bölümünde ortaya çıkmıştır.