Facebook

Sözlük

the number of

prepositional phrase

Türkçe'si - ın sayısı
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
The study we have carried out demonstrates that the number of those living in the suburbs of big cities tripled during the last ten years.
Yaptığımız çalışma, büyük kentlerin banliyölerinde yaşayanların sayısının son on yılda üç katına çıktığını göstermektedir.