Facebook

Sözlük

the rest

noun

Türkçe'si geri kalanı
Tür noun
Örnek Cümle
The international balance of payments of a country is a record of all the international economic and monetary transactions between the country and the rest of the world for a given period of time, usually one year.
Bir ülkenin uluslararası ödemeler dengesi, bu ülke ile dünyanın geri kalan ülkeleri arasında belli bir sürede, genellikle bir yılda, uluslararası parasal ve ekonomik işlemlerin tümünün bir dökümüdür.

Alternatif öneriler:

at restrestrest on/upon