Facebook

Sözlük

the same

adjective

Türkçe'si aynı
Tür adjective
Örnek Cümle
You have made the same mistake as last time.
Geçen seferkiyle aynı hatayı yaptın.