Facebook

Sözlük

the same

adjective

Türkçe'siaynı
Türadjective
Örnek Cümle
We could visit each other very often when we lived in the same town.
Aynı şehirde yaşıyorken birbirimizi çok sık ziyaret edebiliyorduk.