Facebook

Sözlük

their

determiner

Türkçe'sionların
Türdeterminer
Örnek Cümle
All the books studied during this course have been selected in consideration of their literary and historical value.
Bu ders boyunca incelenen bütün kitaplar, edebi ve tarihi değerleri göz önüne alınarak seçilmiştir.