Facebook

Sözlük

them

pronoun

Türkçe'sionları,onlara
Türpronoun
Örnek Cümle
A system that aims at protecting workers has instead barred millions of them from working.
İşçileri korumayı amaçlayan bir sistem, bunun yerine, milyonlarcasının çalışmasını engelledi.