Facebook

Sözlük

theme

noun

Türkçe'si tema,konu
Tür noun
Örnek Cümle
While modern practice in patient care is the central theme of the education programme, considerable stress is placed on research and teaching in all fields related to health.
Eğitim programının ana konusu hasta bakımında modern uygulama olmakla birlikte sağlıkla ilgili her alanda araştırma ve öğretime oldukça önem verilmektedir.