Facebook

Sözlük

themselves

pronoun

Türkçe'si kendileri
Tür pronoun
Örnek Cümle
Managers need to set boundaries between themselves and their employees.
Yöneticilerin kendileri ve işçileri arasında sınırlar koyması gerekir.