Facebook

Sözlük

themselves

pronoun

Türkçe'sikendileri
Türpronoun
Örnek Cümle
Since they cannot cleanse themselves as rapidly as rivers or oceans, lakes are especially defenceless against pollution.
Kendilerini, nehir ya da okyanuslar kadar hızlı bir biçimde temizleyemedikleri için göller kirliliğe karşı özellikle savunmasızdırlar.