Facebook

Sözlük

then

adverb

Türkçe'sio zaman; daha sonra; öyleyse
Türadverb
Örnek Cümle
Until the 1950s, Nepal was a closed society ruled by hereditary prime ministers, but since then it has had an open-door policy for integration with the outside world.
1950’lere kadar Nepal, aynı soydan gelen başbakanlarca yönetilen kapalı bir toplumdu; ancak, dış dünya ile bütünleşmek için, o zamandan beri açık kapı siyaseti izlemiştir.