Facebook

Sözlük

theory

noun

Türkçe'si kuram,teori
Tür noun
Örnek Cümle
When works of art are criticized for being too impersonal, this criticism can be traced back to the assumption that the expression theory of art iscorrect.
Sanat eserleri kişisellikten aşırı uzak olmakla eleştirildiğinde, bu eleştiri, sanatın dışavurum kuramının doğru olduğu varsayımına dayandırılabilir.