Facebook

Sözlük

there

pronoun

Türkçe'si var,mevcut
Tür pronoun
Örnek Cümle
Since both private industry and government departments tend to concentrate on immediate results, there is steady shift of scientists from pure to the applied field.
Hem özel sanayi hem de devlet daireleri yakın/kısa vadeli sonuçlar üzerinde durma eğiliminde olduklarından, bilim adamları sürekli olarak, kuramsal alandan uygulamalı alana kaymaktadırlar.

adverb

Türkçe'si orada,burada
Tür adverb
Örnek Cümle
When there are outbreaks of cholera or typhoid, it is necessary to take such precautions as the boiling of drinking water.
Kolera ve tifo salgınları olduğunda, içme suyunun kaynatılması gibi önlemler alınması gerekir.