Facebook

Sözlük

there

pronoun

Türkçe'sivar,mevcut
Türpronoun
Örnek Cümle
Hakan lives there on his own.
Hakan orada tek başına oturmaktadır

adverb

Türkçe'siorada,burada
Türadverb
Örnek Cümle
We had been waiting for more than an hour but there was still no sign of a bus.
Bir saatten fazladır bekliyorduk ama hâlâ otobüsten eser yoktu.