Facebook

Sözlük

therefore

conjunction

Türkçe'si bu yüzden, sonuç olarak, dolayısıyla
Tür conjunction
Örnek Cümle
There is a tendency therefore to believe that all the members of one and the same nation form a linguistic community which is homogeneous and closed.
Bunun sonucu olarak da, aynı topluluktan tüm bireylerin türdeş ve kapalı bir dilsel topluluk oluşturduğuna inanma eğilimi vardır insanlarda.

Alternatif öneriler:

over therethere