Facebook

Sözlük

therefore

connector

Türkçe'sibu yüzden,sonuç olarak,dolayısıyla
Türconnector
Örnek Cümle
Young people sometimes want to rebel and therefore they refuse to conform.
Genç insanlar bazen, isyan etmek ister ve bu yüzden uyumlu olmayı reddeder.