Facebook

Sözlük

thermal

adjective

Türkçe'si termal,ısıyla ilgili
Tür adjective
Örnek Cümle
Use of thermal and nuclear power results in waste disposal problems, as do solar cells.
Termal ve nükleer gücün kullanımı, güneş pillerinde olduğu gibi atık tasviye sorunlarıyla sonuçlanır.