Facebook

Sözlük

these

pronoun

Türkçe'si bunlar
Tür pronoun
Örnek Cümle
About fifty different vitamins have been identified and a deficiency in many of these can lead to illness.
Elli dolayında değişik vitamin belirlenmiştir ve bunların birçoğundaki eksilik.