Facebook

Sözlük

they

pronoun

Türkçe'si onlar
Tür pronoun
Örnek Cümle
When Christopher Columbus and other European explorers arrived in the New World, they saw that the natives had habits far different from their own.
Christopher Columbus ve diğer Avrupalı kâşifler Yeni Dünya’ya ulaştıklarında, yerlilerin, kendilerininkinden çok farklı alışkanlıklarının olduğunu gördüler.