Facebook

Sözlük

they

pronoun

Türkçe'si onlar
Tür pronoun
Örnek Cümle
Before folktales were preserved in written form, they were simple stories retold when a group of people with the same interests gathered.
Halk hikayeleri yazılı bir şekilde korunmaya alınmadan önce, aynı ilgiye sahip bir grup insan bir araya geldiği zaman tekrar anlatılan basit hikayelerdi.