Facebook

Sözlük

they

pronoun

Türkçe'sionlar
Türpronoun
Örnek Cümle
About 30 countries can expect serious problems next year unless they reduce population growth.
Yaklaşık 30 ülke nüfus artışını azaltmadıkça gelecek yıl ciddi sorunlar bekleyebilir.