Facebook

Sözlük

thin

adjective

Türkçe'siince
Türadjective
Örnek Cümle
The body was covered with a thin layer of soil.
Vücut ince bir toprak katmanıyla kaplıydı.