Facebook

Sözlük

think

verb

Türkçe'sisanmak,düşünmek
Türverb
Örnek Cümle
The last issue of the journal contains all the arguments one could think of against globalization.
Derginin son sayısı, küreselleşmeye karşı düşünülebilecek tüm görüşleri içermektedir