Facebook

Sözlük

think

verb

Türkçe'si sanmak,düşünmek
Tür verb
Örnek Cümle
Not until the end of l6th century did anyone think of combining drama and music, and so invent the new art we know today as 'opera'.
16. yüzyılın sonuna kadar hiç kimse tiyatro ile müziği birleştirmeyi ve böylece, bugün 'opera' olarak bildiğimiz yeni sanatı icat etmeyi düşünmedi.