Facebook

Sözlük

think

verb

Türkçe'si sanmak,düşünmek
Tür verb
Örnek Cümle
Most younger children can't think in abstract terms.
Çoğu küçük çocuk, soyut anlamda düşünemez.