Facebook

Sözlük

thirty

noun

Türkçe'siotuz
Türnoun
Örnek Cümle
More robots are going to be needed in Japan as the population decreases over the next thirty years.
Japonya’da, gelecek otuz yılda nüfus azalırken daha fazla robota gereksinim duyulacaktır.

Alternatif öneriler:

thirteenthirteenththirtieth