Facebook

Sözlük

this

pronoun

Türkçe'sibu,şu
Türpronoun
Örnek Cümle
I do not agree with the ideas in this article in the newspaper.
Gazetenin bu makalesindeki düşüncelere katılmıyorum.

determiner

Türkçe'sibu
Türdeterminer
Örnek Cümle
Carbon dioxide in the ocean is creating a increasingly acidic environment for corals, and this acidity could ultimately cause our reefs to waste away.
Okyanustaki karbondioksit mercanlar için giderek asitli bir çevre yaratıyor ve bu asitlik sonunda resiflerin aşınmasına sebep olabilir.