Facebook

Sözlük

thorough

adjective

Türkçe'sitam,bütün
Türadjective
Örnek Cümle
The application of ways to prevent crime and ensure criminal justice primarily involves a thorough understanding of the relationship between crime and poverty.
Suçu engelleme ve ceza adaletini garanti altına alma uygulama yöntemleri başlıca suç ve yoksulluk arasındaki ilişkinin kapsamlı anlaşılmasını içermektedir.

Alternatif öneriler:

thoroughlythoroughness