Facebook

Sözlük

those

pronoun

Türkçe'si onlar,şunlar
Tür pronoun
Örnek Cümle
Following 'the Treaty of Union', which was signed between England and Scotland and went into effect as of 1 May 1707, all of the Scottish trade laws were brought into conformity with those of England.
İngiltere ile İskoçya arasında imzalanan ve 1 Mayıs 1707’den itibaren yürürlüğe giren' Birlik Andlaşması'nı müteakip, İskoç ticaret yasalarının tümü İngiltere’nin ticaret yasalarına uygun hale getirildi.