Facebook

Sözlük

though

connector

Türkçe'si -e rağmen, -se de, -e karşın
Tür connector
Örnek Cümle
Juvenile courts now exist in many countries, though they vary in structure and procedure.
Yapı ve işleyiş bakımından farklılık gösterseler de artık pek çok ülkede çocuk mahkemeleri vardır.

Alternatif öneriler:

as thougheven though