Facebook

Sözlük

though

connector

Türkçe'si -e rağmen, -se de, -e karşın
Tür connector
Örnek Cümle
Even though organic farmers don’t use chemical fertilisers, they build up soil fertility by working crop residues and manure into the soil.
Organik çiftçiler kimyasal gübre kullanmazlar; ancak, toprağın verimliliğini ürün artıklarını ve doğal gübreyi toprağa karıştırarak artırırlar.

Alternatif öneriler:

as thougheven though