Facebook

Sözlük

thought

noun

Türkçe'si düşünce
Tür noun
Örnek Cümle
As we learn from the works of many biologists in the past, since sponges did not move from one place to another, they were thought to be plants.
Geçmişteki pek çok biyoloğun eserlerinden öğrendiğimiz kadarıyla, süngerler bir yerden bir yere hareket etmediği için onların bitki olduğu sanılıyordu.

Alternatif öneriler:

as thougheven thoughthough