Facebook

Sözlük

threaten

verb

Türkçe'si tehdit etmek
Tür verb
Örnek Cümle
Our survival as a species depends on soil, and yeterosion and chemical pollution threaten this vitalresource throughout the world.
Tür olarak varlığımızı sürdürmemiz toprağa bağlıdır;ancak erozyon ve kimyasal kirlilik, bu yaşamsal kaynağı tüm dünyada tehdit etmektedir.

Alternatif öneriler:

pose a threatthreat