Facebook

Sözlük

threatening

adjective

Türkçe'si tehditkâr, korkutucu
Tür adjective
Örnek Cümle
Public worries about accidents are threatening the existence of the nuclear power industry.
Kazalarla ilgili halk endişeleri nükleer güç sanayisinin varlığını tehdit ediyor.

Alternatif öneriler:

pose a threatthreat