Facebook

Sözlük

threatening

adjective

Türkçe'si tehditkâr, korkutucu
Tür adjective
Örnek Cümle
Obesity is a serious medical situation associated with a wide range of life threatening conditions.
Obezite şartları tehdit eden yaşamın çeşitliliği ile ilgili ciddi bir tıbbi durumdur.

Alternatif öneriler:

pose a threatthreat