Facebook

Sözlük

three

noun

Türkçe'si üç
Tür noun
Örnek Cümle
We had to read three articles on the population explosion, which ruined our day.
Nüfus patlamasıyla ilgili üç makale okumak zorundaydık; bu da günümüzü berbat etti.