Facebook

Sözlük

throat

noun

Türkçe'siboğaz
Türnoun
Örnek Cümle
Snoring means that there is some problem with airflow whether it is in the nasal or throat region.
Horlama ister genizde ister boğaz bölgesinde olsun hava akımı ile ilgili bazı problemler olduğu anlamına gelmektedir.