Facebook

Sözlük

through

preposition

Türkçe'si -in içinden, -den geçerek; ile, vasıtasıyla
Tür preposition
Örnek Cümle
Normally independent nations recognize one another and carry on relationships through diplomatic channels.
Normal olarak bağımsız ülkeler birbirlerini tanımakta ve ilişkilerini diplomatik kanallarla sürdürmektedirler.