Facebook

Sözlük

through

preposition

Türkçe'si-in içinden, -den geçerek; ile,vasıtasıyla
Türpreposition
Örnek Cümle
Athletes should take salt tablets when they indulge in vigorous exercise in the summer, to replace the salt lost through sweating.
Atletler, yazın yorucu idman yaptıklarında, kaybedilen tuzu karşılamak için tuz tabletleri almalıdır.