Facebook

Sözlük

through

preposition

Türkçe'si -in içinden, -den geçerek; ile, vasıtasıyla
Tür preposition
Örnek Cümle
The available statistics also suggest that the modern industrial nations of the West must have passed through a phase like this in the nineteenth century.
Mevcut istatistikler de Batının modern endüstri uluslarının on dokuzuncu yüzyılda böyle bir süreçten geçmiş olabileceklerini akla getirmektedir.