Facebook

Sözlük

through

preposition

Türkçe'si-in içinden, -den geçerek; ile,vasıtasıyla
Türpreposition
Örnek Cümle
To get at the root of traffic problem, we must approach it through the social, and economic factors which determine the ways which activities are arranged in our towns.
Trafik sorununun kökenine inmek için konuya kentlerimizde etkinliklerin düzenlenme biçimlerini belirleyen toplumsal ve ekonomik faktörler yoluyla yaklaşmalıyız.