Facebook

Sözlük

throughout

preposition

Türkçe'si boyunca; her yerinde
Tür preposition
Örnek Cümle
Provided blood pressure measurements are within normal limits throughout pregnancy, women with hypertension do not have the increased risk of pre-eclampsia.
Kan basıncı ölçümleri gebelik boyunca normaltutulması koşuluyla, yüksek tansiyonlu kadınlar, artmış pre-eklampsi riski taşımazlar.