Facebook

Sözlük

throughout

preposition

Türkçe'si boyunca; her yerinde
Tür preposition
Örnek Cümle
The unique geography of Switzerland has presented both various opportunities and difficulties to the people that have lived in the region throughout history.
İsviçre’nin benzersiz coğrafyası, tarih boyunca bölgede yaşamış insanlara hem çeşitli olanaklar hem de güçlükler arz etmiştir.