Facebook

Sözlük

throughout

preposition

Türkçe'si boyunca; her yerinde
Tür preposition
Örnek Cümle
Although the legend of King Midas and his obsession with gold is well known throughout the world, historical records tell us very little about his life.
Kral Midas ve onun altın tutkusu efsanesi tüm dünyada iyi bilinmesine rağmen, tarihi belgeler bize onun yaşamı hakkında çok az şey söylemektedir.