Facebook

Sözlük

thus

connector

Türkçe'sibu yüzden
Türconnector
Örnek Cümle
Thus pressure is in inverse proportion to volume.
Bu nedenle basınç hacimle ters orantılıdır.