Facebook

Sözlük

thus

conjunction

Türkçe'si bu yüzden
Tür conjunction
Örnek Cümle
The causes of poverty are multi-faceted and thus understanding poverty’s underlying issues is crucial.
Yoksulluğun sebepleri çok yönlüdür ve bu yüzden yoksulluğun ardındaki sorunları anlamak önemlidir.