Facebook

Sözlük

tight

adjective

Türkçe'si sıkı,dar,gergin
Tür adjective
Örnek Cümle
Since 1912, chemists have known that, at oven temperatures, sugars and amino acids form tight chemical bonds.
Kimyacılar, fırın sıcaklığında şekerlerin ve amino asitlerin sıkı kimyasal bağlar oluşturduğunu 1912'den beri bilmektedirler.