Facebook

Sözlük

time

verb

Türkçe'sizamanlamak,süre tutmak,hızını ölçmek
Türverb
Örnek Cümle
Sooner or later a time comes when a rapid increase in the population of a country exceeds the usual supply of food.
Eninde sonunda bir zaman gelir ki bir ülkenin nüfusundaki hızlı artış normal gıda arzını geçer.

noun

Türkçe'sizaman,vakit
Türnoun
Örnek Cümle
By the time this letter reaches you, I will have left the country.
Bu mektup sana ulaşıncaya kadar ben ülkeyi terk etmiş olacağım.