Facebook

Sözlük

time

verb

Türkçe'sizamanlamak,süre tutmak,hızını ölçmek
Türverb
Örnek Cümle
By the time Ali presents his report to the screening committee, others will have come up with better proposals.
Ali tarama kuruluna raporunu sunana kadar, diğerleri daha iyi teklifler öne sürmüş olacaklar.

noun

Türkçe'sizaman,vakit
Türnoun
Örnek Cümle
Influenza normally subsides after three or four days, leaving the sufferer limp, washed out and often depressed for some time afterwards.
Grip normal olarak, üç ya da dört gün sonra etkisini kaybeder (ancak) bir süre daha hastayı zayıf solgun ve çoğu kez de hayattan bezmiş halde bırakır.