Facebook

Sözlük

times

preposition

Türkçe'sikere, çarpı
Türpreposition
Örnek Cümle
I have spent three times as much money as you spent.
Sizin harcadığınızın üç katı kadar para harcadım.