Facebook

Sözlük

timing

noun

Türkçe'si zamanlama
Tür noun
Örnek Cümle
Scientists used to think that one large earthquake had no notable influence on the timing or location of the next one but recent research suggests this may not be the case.
Bilim adamları bir büyük depremin, bir sonrakinin zamanı ve yeri üzerinde kayda değer bir etkisinin olmadığını düşünürlerdi, fakat son araştırmalar durumun böyle olmayabileceğine işaret ediyor.