Facebook

Sözlük

tired

adjective

Türkçe'si yorgun,bitkin
Tür adjective
Örnek Cümle
Arnold knew he would be tired the next day.
Arnold bir sonraki gün yorulacağını biliyordu.

Alternatif öneriler:

tiretire out