Facebook

Sözlük

tired

adjective

Türkçe'siyorgun,bitkin
Türadjective
Örnek Cümle
We are getting tired of that bad temper of yours.
Sizin bu huysuzluğunuzdan sıkılmaya başladık.