Facebook

Sözlük

tired

adjective

Türkçe'siyorgun,bitkin
Türadjective
Örnek Cümle
Arnold knew he would be tired the next day.
Arnold bir sonraki gün yorulacağını biliyordu.