Facebook

Sözlük

to

preposition

Türkçe'si -e, -a; -mek için; için
Tür preposition
Örnek Cümle
Today, the West has perfected the technique of lending money to the Third World countries as a means of controlling them.
Bugün Batı, Üçüncü Dünya ülkelerine borç para verme tekniğini, onları kontrol altında tutma aracı olarak mükemmelleştirmiş bulunmaktadır.