Facebook

Sözlük

tobacco

noun

Türkçe'si tütün
Tür noun
Örnek Cümle
The practice of the government to impose high consuption taxes upon liquor and tobacco be explained by a desire to discourage use.
Söz gelimi, koruyucu gümrük vergileri dış rekabeti ortadan kaldırır.