Facebook

Sözlük

tomorrow

adverb

Türkçe'siyarın
Türadverb
Örnek Cümle
By noon tomorrow we will have travelled more than thousand kilometers.
Yarın öğle vakti bin kilometreden fazla yol almış olacağız.

Alternatif öneriler:

automobileautomotivetomography