Facebook

Sözlük

tool

noun

Türkçe'si alet,takım
Tür noun
Örnek Cümle
Television can be an educational tool if used wisely and supervised by parents.
Televizyon akıllıca kullanılırsa ve ebeveynler tarafından denetlenirse eğitimsel bir araç olabilir.