Facebook

Sözlük

top

adjective

Türkçe'sien üst, en iyi
Türadjective
Örnek Cümle
The polished table top was like a mirror.
Masanın cilalanan üst kısmı bir aynaya benziyordu.

verb

Türkçe'sien üstte olmak
Türverb
Örnek Cümle
One of the top challenges of real estate wholesalers today is finding all the deposit money they want.
Bugün emlak satıcılarının en üst zorluklarından biri istedikleri tüm depozito ücretini bulmaktır.

noun

Türkçe'sitepe, zirve; kapak
Türnoun
Örnek Cümle
One of the top challenges of real estate wholesalers today is finding all the deposit money they want.
Bugün emlak satıcılarının en üst zorluklarından biri istedikleri tüm depozito ücretini bulmaktır.