Facebook

Sözlük

toxic

adjective

Türkçe'si zehirli
Tür adjective
Örnek Cümle
When people are exposed to toxic waste, they may become ill or die.
İnsanlar zehirli atığa maruz kaldıklarında, hasta olabilir yada ölebilirler.