Facebook

Sözlük

toxic

adjective

Türkçe'sizehirli
Türadjective
Örnek Cümle
When people are exposed to toxic waste, they may become ill or die.
İnsanlar zehirli atığa maruz kaldıklarında, hasta olabilir yada ölebilirler.