Facebook

Sözlük

trade

verb

Türkçe'si ticaret yapmak,takas etmek
Tür verb
Örnek Cümle
In establishing our trade network in Africa we must always remember that it is not only a vastcontinent but also an enormous mixture of tribesand cultures.
Afrika'daki ticaret ağımızı kurarken, burasının sadece geniş bir kıta olmadığını fakat aynı zamanda muazzam bir kabileler ve kültürler karışımı olduğunu daima hatırlamamız gerekir.

noun

Türkçe'si ticaret
Tür noun
Örnek Cümle
Following 'the Treaty of Union', which was signed between England and Scotland and went into effect as of 1 May 1707, all of the Scottish trade laws were brought into conformity with those of England.
İngiltere ile İskoçya arasında imzalanan ve 1 Mayıs 1707’den itibaren yürürlüğe giren' Birlik Andlaşması'nı müteakip, İskoç ticaret yasalarının tümü İngiltere’nin ticaret yasalarına uygun hale getirildi.

Alternatif öneriler:

foreign-tradetrade-off