Facebook

Sözlük

trade

verb

Türkçe'si ticaret yapmak,takas etmek
Tür verb
Örnek Cümle
In February 1994, the US lifted its trade embargo on Vietnam, which had been in place since it entered the war.
ABD, Şubat 1994‘te, savaşa girdiğinden beri Vietna müzerinde uygulamış olduğu ticaret ablukasını kaldırmıştır

noun

Türkçe'si ticaret
Tür noun
Örnek Cümle
One must bear in mind that the World Trade Organisation benefits every farmer and every business that sells goods and services to foreign markets.
Dünya Ticaret Örgütü'nün, mal ve hizmetlerini dış pazarlarda satan her çiftçiye ve şirkete yarar sağladığı akılda tutulmalıdır.

Alternatif öneriler:

foreign-tradetrade-off