Facebook

Sözlük

trade

verb

Türkçe'siticaret yapmak,takas etmek
Türverb
Örnek Cümle
In February 1994, the US lifted its trade embargo on Vietnam, which had been in place since it entered the war.
ABD, Şubat 1994‘te, savaşa girdiğinden beri Vietna müzerinde uygulamış olduğu ticaret ablukasını kaldırmıştır

noun

Türkçe'siticaret
Türnoun
Örnek Cümle
It remains to be seen whether expanding trade ties will lead to an improvement in diplomatic relations.
Genişleyen ticari bağlantıların diplomatik ilişkilerde bir iyileşme sağlayıp sağlamayacağı zamanla görülecek.