Facebook

Sözlük

traditional

adjective

Türkçe'si geleneksel
Tür adjective
Örnek Cümle
Globalization has crossed the traditional boundaries of our minds as it reached the beyond the conventional limits.
Küreselleşme geleneksel sınırların ötesine ulaştıkça zihnimizin geleneksel sınırlarını geçmektedir.