Facebook

Sözlük

train

verb

Türkçe'sieğitmek
Türverb

noun

Türkçe'sitren
Türnoun
Örnek Cümle
One can train most animals, perhaps all, to behave in a certain way by using a method called conditioning.
Pek çok hayvanın, belki de hepsinin, davranışları, koşullandırma adı verilen bir eğitim yöntemiyle değiştirilebilir.