Facebook

Sözlük

train

verb

Türkçe'sieğitmek
Türverb
Örnek Cümle
It was told me that the train had been cancelled.
Bana trenin iptal edildiği söylendi.

noun

Türkçe'sitren
Türnoun
Örnek Cümle
When the Sirkeci train station went into service on November 3, 1890, the waiting room was heated with stoves brought from Austria and lit by coal-gas lamps.
Sirkeci tren istasyonu 3 Kasım 1890‘da hizmete girdiğinde, bekleme salonu Avusturya‘dan getirtilen sobalarla ısıtılıyor ve hava gazı lambalarıyla aydınlatılıyordu.