Facebook

Sözlük

trained

adjective

Türkçe'sieğitilmiş
Türadjective