Facebook

Sözlük

training

noun

Türkçe'sieğitim
Türnoun
Örnek Cümle
Changes in jobs, in machines, in processes, and in policies require additional training for workers.
İş, makine, işlem ve politikadaki değişmeler işçiler için ek eğitim gerektirir.