Facebook

Sözlük

transformation

noun

Türkçe'si dönüşüm,değişim
Tür noun
Örnek Cümle
Some historians consider the 1970s to be the beginning of a new cultural transformation in the West.
Bazı tarihçiler, 1970'leri, batıda yeni bir kültürel değişimin başlangıcı olarak düşünür.